WOOON BASIS PAKKET 

Uitgebreide omschrijving:

 • Opname van maten en cijfers volgens NEN 2580 waardoor u verzonnen vierkante meters voorkomt;
 • Kadastraal onderzoek en onderzoek bestemmingsplan, planologische ontwikkelingen, milieuaspecten, VVE en andere belemmeringen;
 • Globale indicatie van de bouwkundige staat van de woning;
 • Reële waardebepaling van uw woning en vraagprijsadvies;
 • WOOONmakelaardij stelt u twee TE KOOP-raamposters beschikbaar, u hangt deze posters zelf -op de meest geschikte plaatsen- op;
 • Pakkende woningfotografie t.b.v. uw professionele presentaties;
 • Fraai opgemaakte woningbrochure;
 • Webpresentatie op WOOONmakelaardij.nl;
 • Webpresentatie op onder meer Funda, Huislijn en VBO.nl;
 • Mailing naar ingeschreven woningzoekenden bij WOOONmakelaardij;
 • 50 stuks Promocards worden voor u ontwikkeld en gedrukt;
 • U helpt uw woning beter te promoten en verspreidt zelf de Promocards op druk bezochte locaties of deelt ze uit in uw eigen woonomgeving of binnen uw persoonlijke kennissenkring;
 • Tips voor bezichtigingen worden u op papier door de makelaar ter hand gesteld en toegelicht;
 • Coördinatie en afspreken bezichtigingen door de makelaar;
 • U begeleidt alle bezichtiging zelf;
 • Er vindt altijd terugkoppeling plaats van de bezichtiging naar de potentiële koper;geïnteresseerde
 • Zo ook, altijd terugkoppeling met u over het resultaat van uw eigen bezichtigingen;
 • Evaluatie van het verkoopproces (3 maandelijks);
 • Het uitstippelen van de onderhandelingstactiek en het vaststellen minimale prijs alsook het voeren van de totale onderhandelingen geschiedt door WOOONmakelaardij;
 • Het schriftelijk vastleggen van de mondelinge overeenkomst over prijs, opleverdatum, roerende goederen, waarborgsom, ontbindende voorwaarden en overige afspraken geschiedt vakkundig door uw makelaar;
 • Opstellen koopovereenkomst, coördinatie ondertekening, bijwonen ondertekening en bewaken ontbindende voorwaarden;
 • Controle van de leveringsakte;
 • Eindinspectie woning inclusief opname meterstanden en controle overgenomen roerende zaken vindt desgewenst onder begeleiding van de makelaar plaats;
 • Uw makelaar fungeert gedurende het gehele proces als “coach op afstand”. Dit telefonisch advies is echter wel aan een maximum gebonden van twee uur, de extra tijd wordt apart gefactureerd.

          WOOON BASIS PAKKET: 0,95 % van de koopsom excl. BTW